Skin care. Správná péče o pokožku. Build a better career. Get work.


on Czech about Správná péče o pokožku
Czech

on German about Správná péče o pokožku
German

on English about Správná péče o pokožku
English

on Spanish about Správná péče o pokožku
Spanish

on French about Správná péče o pokožku
French

on Greek about Správná péče o pokožku
Greek

on Italian about Správná péče o pokožku
Italian

on Dutch about Správná péče o pokožku
Dutch

on Portuguese about Správná péče o pokožku
Portuguese

on Swedish about Správná péče o pokožku
SwedishSprávná péče o pokožku home page

Důslednou péčí o kůži a vhodnou ochranou proti slunci je možno předčasnému stárnutí zabránit.

Lidová moudrost

 

 
Správná péče o pokožku

 

 

 

 

Skin care. Správná péče o pokožku.

Kůže pÅ™edstavuje v mnoha ohledech přímé spojení mezi námi a okolním svÄ›tem. PÅ™itom plní četné, životnÄ› nezbytné funkce: - Ochrana tÄ›la: kůže chrání tÄ›lo pÅ™™ed příliÅ¡nou ztrátou vody a vnÄ›jším poÅ¡kozením (napÅ™. mikroorganizmy, chemikáliemi nebo UV-zářením); - Termoregulace: společnÄ› se systémem kkrevního obÄ›hu zajiÅ¡Å¥uje kůže rovnomÄ›rnou tÄ›lesnou teplotu cca 37 °C; - Signál a komunikace: na jedné stranÄ› signalizuje kůže okolí (napÅ™. zarudnutím nebo zblednutím) naÅ¡e pocity; na stranÄ› druhé vnímáme pÅ™es kůži okolí, pÅ™ičemž volná nervová zakončení v kůži zprostÅ™edkovávají mozku doteky, teplotu i bolest; - Zásobárna: kůže je důležitou zásoobárnou energie pro látkovou výmÄ›nu. Obsahuje cca 50% naÅ¡ich veÅ¡kerých tukových zásob. Navíc se zde ukládá a zužitkovává množství dalších životnÄ› důležitých látek, jako je voda a soli

Kůže vzniká v embryonální fázi jako nejčasnější a nejcitlivější orgán. Lidské embryo vyvíjí svůj hmat před všemi ostatními smysly. Ve stáří osmi týdnů, při délce pouhých 2,5 cm, vyvolá u embrya pohlazení v oblasti hlavičky mírné uhnutí.

Experimentální výzkumy ukázaly, že normální flóra zabraňuje růstu škodlivých mikrobů. Nukleázy (enzymy, které štěpí DNA) z kožních zárodků chrání i proti virům. Používání výrobků se silně antimikrobiálními vlastnostmi narušuje normální kožní flóru stejně jako látky neodpovídající normální, kyselé hodnotě pH kůže.

K čistění obličeje se nejlépe hodí čistící emulze, která obsahuje mírné tensidy, vysoký podíl tuků a má faktory udržování vlhkosti. Přísady pro dodávání mastnoty jsou při čistění obličeje nevhodné, protože zabraňují optimálnímu výsledku čistění např. při odstraňování make-upu. Doporučit je možno rovněž absorpční ( nečistotu vážící) čisticí prostředky s obsahem ovesné mouky a hydrolipidovýchch olejů.

Ke sprchování se doporučují mírné tensidy s přídavkem lipidů a sprchové oleje, které čistí zvlášť jemně. Tento efekt podpoří jen velmi šetrné otření kůže ručníkem.

Suchá kůže atopika je velmi citlivá na vysušení a podráždění. Proto byste měli změnit Vaše návyky při čistění kůže. Přehnaná hygiena může být příčinou dráždění kůže. Obzvláště v chladném ročním období, ve kterém je kůže náchylná k vysýchání, není ani z hygienického hlediska většinou nutné se denně vydatně sprchovat.

Zdravá pokožka se průběžně obnovuje sama. Během cca 30 dní se přitom z kožních buněk, které se nově vytvořily v pokožce, stanou buňky zrohovatělé vrstvy a jako velmi malé, pouhým okem neviditelné buněčné balíčky na povrchu pokožky odloupnou.

Normální proces tvorby nových buněk a jejich odlupování je v případě výskytu lupů narušen. Je vědecky prokázáno, že u lidí, kteří mají lupy se pokožka obnovuje každých 20 dní - tedy o třetinu rychleji. Buňky se pak dostanou na povrch kůže příliš rychle a zde se jako větší svazky buněk - jako destičkovité, viditelné lupy - oddělí.

Při výskytu lupů se zárodečná flóra kůže dostala z rovnováhy. Zárodečná flóra je důležitý faktor pro zdraví pokožky. Skládá se z mikroorganismů, jako jsou bakterie a kvasinky, které žijí na pokožce a dokonalým řídícím systémem jsou udržovány v rovnováze. V případě predispozice k tvorbě lupů se počet kvasinek "Pityrosporum ovale" a jejích druhových zástupců procentuálně zvýší a vede k zesílenému dělení buněk. Tak dochází k tvorbě lupů. Laboratorní testy prokázaly, že jedna účinná látka proti lupům nedokáže ve stejné míře zredukovat různé druhové zástupce Pityrosporum ovale. Pro maximální potlačení všech původců lupů je nutná kombinace účinných látek proti lupům s širokospektrým účinkem.

Podkoží (subcutis) - ochranný polštář a zásobárna. Škára (dermis/korium) - síť vláken zajišťující tvar a pevnost. Pokožka (epidermis) - ochranný val vůči vlivům okolí.

Vnímání bolesti a svědění probíhá přes nervová zakončení. V kůži se nachází receptory pro vnímání pocitů tlaku, teploty a vibrací. Přes tyto receptory vedou nervové jednotky impulsy k centrálnímu nervovému systému. Množství smyslových vláken vedoucích z kůže k míše je větší než jeden milion. Vnímání teploty a bolesti patří k nejdůležitějším ochranným mechanismům. Tělo je díky neuvědomělým a uvědomělým reflexům ihned vyvedeno ze zóny nebezpečí.

Proces tvorby nových buněk a jejich odlupování je v normální, zdravé kůži přesně sladěn. To znamená, že nové buňky se v zárodečné vrstvě tvoří v míře, v jaké se na povrchu kůže odlupují. Poruchy tohoto synchronního procesu mohou vést mj. k šupinovitému povrchu pokožky, k ztluštění, resp. ztenčení zrohovatělé vrstvy.

Správná péče o pokožku. Skin care.
Build a better career. Get work.


 

 Sitemap

Materiály uvedené na tomto webovém serveru na tematu Skin care o Správná péče o pokožku může být použito k jakémukoli účelu včetně mimo jiné reprodukce, zveřejnění, přenosu, publikace, vysílání a umístění na webu. Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání léku poraďte s lékařem.

© Copyright 2007 United Kingdom Beauty Organization, Skin care department.[Hide Window]
This page is an archived page courtesy of the geocities archive project 
Report this page
[Close Window]

Hi, from the team at www.geocitiesarchive.com

We apologise for the interruption but can you

We need your help spreading the word about the geocities archive.

Please use the social links to the left and if possible add a link to https://www.geocitiesarchive.org from your blog or website.

Thank you :)