Budeme pěstit naše vlasy. Co kůži prospívá. Implantologie. Smart search for smart people..

Page archived courtesy of the Geocities Archive Project https://www.geocitiesarchive.org
Please help us spread the word by liking or sharing the Facebook link below :-)
on Czech about Budeme pěstit naše vlasy. Co kůži prospívá. Implantologie.
Czech

on German about Budeme pěstit naše vlasy. Co kůži prospívá. Implantologie.
German

on English about Budeme pěstit naše vlasy. Co kůži prospívá. Implantologie.
English

on Spanish about Budeme pěstit naše vlasy. Co kůži prospívá. Implantologie.
Spanish

on French about Budeme pěstit naše vlasy. Co kůži prospívá. Implantologie.
French

on Greek about Budeme pěstit naše vlasy. Co kůži prospívá. Implantologie.
Greek

on Italian about Budeme pěstit naše vlasy. Co kůži prospívá. Implantologie.
Italian

on Dutch about Budeme pěstit naše vlasy. Co kůži prospívá. Implantologie.
Dutch

on Portuguese about Budeme pěstit naše vlasy. Co kůži prospívá. Implantologie.
Portuguese

on Swedish about Budeme pěstit naše vlasy. Co kůži prospívá. Implantologie.
Swedish

 

 

Užitečné zdravotní rady


Budeme pěstit naše vlasy

Budeme pěstit naše vlasy

Tak jako jiné organely i vlasy v průběhu života postupně ztrácejí vodu, tzv. velusové vlásky již neobsahují dřeň, jsou sušší i tenčí, méně pigmentované a vzhledem k úbytku drobných kapilár kolem vlasové cibulky dochází i k útlumu tvorby mazu a tím pádem i k tendenci k další dehydrataci vlasů.

Vlasy myjte jemně, „nedrbejte je“, začněte nejprve u kořínků a pokračujte po celé délce. Po opláchnutí šamponu použijte balzám, jehož výhodou je, že pečuje nejen o vlasy, ale zároveň i o pokožku hlavy.

Transplantace vlastních vlasů je v současné době jediná lékařská metoda, která dokáže, aby vlasy rostly na místě, kde se již definitivně ztratily. Základním předpokladem je pochopit, co tato metoda může přinést a jaká jsou její omezení. Nelze například očekávat zcela stejnou hustotu vlasového porostu jako na plochách, kde vlasy nevypadaly.

další

Co kůži prospívá

Co kůži prospívá

Kůže je důležitým orgánem našeho těla: je ochrannou bariérou proti pronikání mikroorganismů a proti ztrátám tekutin - vysychání, současně je však propustná natolik, aby odpařováním tekutin (pocením) a prokrvením mohla regulovat tělesnou teplotu. Je dále orgánem senzorickým, jímž vnímáme dotyky, pocity tepla, chladu a bolesti.

Kůže pÅ™edstavuje v mnoha ohledech přímé spojení mezi námi a okolním svÄ›tem. PÅ™itom plní četné, životnÄ› nezbytné funkce: - Ochrana tÄ›la: kůže chrání tÄ›lo pÅ™™ed příliÅ¡nou ztrátou vody a vnÄ›jším poÅ¡kozením (napÅ™. mikroorganizmy, chemikáliemi nebo UV-zářením); - Termoregulace: společnÄ› se systémem kkrevního obÄ›hu zajiÅ¡Å¥uje kůže rovnomÄ›rnou tÄ›lesnou teplotu cca 37 °C; - Signál a komunikace: na jedné stranÄ› signalizuje kůže okolí (napÅ™. zarudnutím nebo zblednutím) naÅ¡e pocity; na stranÄ› druhé vnímáme pÅ™es kůži okolí, pÅ™ičemž volná nervová zakončení v kůži zprostÅ™edkovávají mozku doteky, teplotu i bolest; - Zásobárna: kůže je důležitou zásoobárnou energie pro látkovou výmÄ›nu. Obsahuje cca 50% naÅ¡ich veÅ¡kerých tukových zásob. Navíc se zde ukládá a zužitkovává množství dalších životnÄ› důležitých látek, jako je voda a soli

Jen malé zlepšení přinesla renesance. Tehdejší krásky o svoji kůži pečovaly podle staré receptury, v níž hrál důležitou roli lněný olej, voňavá koupel a kosmetické masky. Ty se vyráběly třeba z vaječných bílků a myrty.

Suchá kůže atopika je velmi citlivá na vysušení a podráždění. Proto byste měli změnit Vaše návyky při čistění kůže. Přehnaná hygiena může být příčinou dráždění kůže. Obzvláště v chladném ročním období, ve kterém je kůže náchylná k vysýchání, není ani z hygienického hlediska většinou nutné se denně vydatně sprchovat.

Podkoží (subcutis) - ochranný polštář a zásobárna. Škára (dermis/korium) - síť vláken zajišťující tvar a pevnost. Pokožka (epidermis) - ochranný val vůči vlivům okolí.

další

Implantologie

Implantologie

Zjednodušeně řečeno jsou implantáty umělé náhrady zubních kořenů, na kterých jsou pak připevněny korunky a můstky, případně slouží k ukotvení rozsáhlých snímatelných náhrad chrupu. Implantát je umělá náhrada zubu, která je podobně jako skutečný zub vsazena přímo do čelisti.

Chybějící zuby byly dříve často nahrazovány umělými korunkami, můstky, nebo snímatelnými částečnými či totálními protézami. U některých z těchto forem bylo zapotřebí obětovat zdravé vedlejší zuby, které se obrousily, a tak zajistily upevnění umělých náhrad. Kořen zubu nebyl nahrazen. Prázdný prostor v čelisti zůstal nevyplněn, tím došlo ke stažení kosti a během následujících let ke ztrátě původní kostní masy - takzvané atrofii.

Zažloutlá barva zubů mívá řadu příčin: může být vrozená, nebo vzniká vlivem nejrůznějších faktorů (konzumace potravin a nápojů obsahujících barevné pigmenty - cola, čaj, káva, víno, kouření tabáku, antibiotika - zejména v dětství, úrazy zubů, některé výplňové materiály, některé ústní vody, zuby odumřelé, nebo zuby s ošetřeným kořenovým kanálkem). Často se na zbarvení podílí více faktorů najednou.

další

 

 

Read our other articles:
Smart search for smart people.

Sitemap© Copyright 2007 Ireland Health Society.

1