Page archived courtesy of the Geocities Archive Project https://www.geocitiesarchive.org
Please help us spread the word by liking or sharing the Facebook link below :-)


Armoria patrić
http://uk.geocities.com/landswapen
Staatswapens in Suid-Afrika

Welkom by Armoria patrić, ’n webwerf wat op staatlike wapens in Suid-Afrika fokus – nie net dié wat huidiglik in gebruik is nie, maar terug tot by die vroegste gebruik van amptelike wapens vir die state wat die moderne Suid-Afrika voorafgegaan het. Dit vertel ook iets van die land se geskiedenis – nie in klein besonderhede nie, maar genoeg om die veranderinge te verduidelik wat in die verskillende wapens wat oor die afgelope anderhalf eeu in gebruik was, weerspieël word.
wapen van Suid-Afrika, 2000

Die landswapen vanaf 2000

Limpopo-ProvinsieMpumalangaGautengNoord-KaapProvinsie Noord-WesOos-KaapKwaZulu-NatalVrystaatWes-Kaap

Die wapens van Suid-Afrika se nege provinsies, sedert 1994


wapen van Suid-Afrika vanaf 1910