by Czech around Strijd met depressie
by Czech

by German around Strijd met depressie
by German

by English around Strijd met depressie
by English

by Spanish around Strijd met depressie
by Spanish

by French around Strijd met depressie
by French

by Greek around Strijd met depressie
by Greek

by Italian around Strijd met depressie
by Italian

by Dutch around Strijd met depressie
by Dutch

by Portuguese around Strijd met depressie
by Portuguese

by Swedish around Strijd met depressie
by SwedishStrijd met depressie home page

 

 

 
Strijd met depressieSitemap

Antidepressants. Strijd met depressie.

De vrees en de bezorgdheid maken deel uit van het leven

De wanorde van de bezorgdheid is ernstige medische ziekten die ongeveer 19 miljoen Amerikaanse volwassenen beïnvloeden. Deze wanorde vult het leven van mensen met overweldigende bezorgdheid en vrees. In tegenstelling tot de vrij milde, korte bezorgdheid die door een zware gebeurtenis zoals een bedrijfspresentatie wordt veroorzaakt of een eerste datum, is de bezorgdheidswanorde chronisch, relentless, en kan groeien als progressief slechter behandeld niet.

Terwijl zowel de vrees als de bezorgdheid een ontwakenreactie kunnen veroorzaken, divergeren hun andere gevolgen. De zeer intense vrees dient soms het lichaam „bevriezen“ om het tegen kwaad te beschermen, veroorzakend weinig of geen verandering in harttarief en blokkerend de impuls om zich te bewegen. In bezorgdheid, leiden de fysieke veranderingen die door ontwaken worden veroorzaakt tot een tweede stadium duidelijk door gedachte patronen zoals zorg, ontzetting, en geestelijk speelt van bezorgdheid-wekkende gebeurtenissen over.

De efficiënte behandelingen voor bezorgdheidswanorde zijn beschikbaar, en het onderzoek brengt nieuwe, betere therapie op die de meeste mensen met bezorgdheidswanorde kan helpen het productieve, vervullende leven leiden. Als u denkt hebt u een bezorgdheidswanorde, zou u informatie en behandeling moeten verkrijgen.

Duizenden wetenschappelijke studies in de loop van de afgelopen verscheidene jaren tonen aan dat de hoge bloeddruk, de zweren, de migrainehoofdpijnen, de slagen, het alcoholisme, de depressie, de woede, de moeheid, de drugverslaving en veel andere medische voorwaarden aan de gevolgen op lange termijn van spanning vaak toe te schrijven zijn.
Het begrip van bezorgdheidswanorde

De ongebreidelde bezorgdheid kan tot om het even welk van verscheidene emotionele wanorde leiden, allen gekenmerkt door een onplezierige en overweldigende geestelijke spanning zonder duidelijke identificeerbare oorzaak. Terwijl de meeste mensen met bezorgdheidswanorde zich volledig ervan bewust zijn dat hun gedachten en gedrag irrationeel en ongepast zijn, geeft dit inzicht hen geen hulp in het controleren van hun symptomen.

Elke bezorgdheidswanorde heeft zijn eigen verschillende eigenschappen, maar zij allen worden samengebonden door het gemeenschappelijke thema van bovenmatige, irrationele vrees en ontzetting.
Leer symptomen van bezorgdheidswanorde

De gedeprimeerde mensen zullen neer droevig, of „,“ schijnen of kunnen niet kunnen van hun normale activiteiten genieten. Zij kunnen geen eetlust hebben en gewicht (hoewel sommige mensen meer en aanwinstengewicht wanneer gedeprimeerd eten) verliezen. Zij kunnen teveel of te weinig slapen, moeilijkheid hebben die naar slaap, slaap rusteloos gaat, of zeer vroeg in de ochtend wekken. Zij kunnen van schuldig, waardeloos, of hopeloos het voelen spreken; zij kunnen energie niet hebben of zijn jumpy en geageerd. Zij kunnen over het doden van denken en kunnen een zelfmoordpoging zelfs maken. Sommige gedeprimeerde mensen hebben waanideeën (valse, vaste ideeën) over armoede, ziekte, of sinfulness die met hun depressie verwant zijn. Vaak is het gevoel van depressie slechter in een bepaalde tijd van dag, bijvoorbeeld, elke ochtend of elke avond.

Het gevoel verbonden aan bezorgdheid omvat ongeduld, apprehensiveness, geprikkeldheid, en verminderde capaciteit zich te concentreren. De mensen die aan bezorgdheid lijden kunnen zich ook ongerust maken, om geen bepaalde reden, dat slecht iets aan zich of hun gehouden van degenen gaat gebeuren. De individuen met bezorgdheidswanorde kunnen dergelijke verklaringen afleggen zoals: - I dacht altijd ik enkel worrier was, maar ik zou me over dingen voor dagen, aan het punt ongerust maken waar ik niet zelfs kon slapen. - Ik had een zeer sterk gevoel van dreigend noodlot, als verloor ik controle op een extreme manier. - Ik werd altijd ongerust gemaakt dat als ik bepaalde dingen niet deed, mijn ouders gingen sterven. - Ik voelde alsof mijn hart ging exploderen, en ik kon niet kalmeren.

Niet iedereen wie gedeprimeerd is heeft alle symptomen van de depressie, maar iedereen wie gedeprimeerd is heeft minstens wat van hen, die op de meeste dagen coëxisteren. De depressie kan zich in intensiteit van mild tot streng uitstrekken. De depressie kan met andere medische wanorde zoals kanker, hartkwaal, slag, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer, en diabetes mede-voorkomen. In zulke gevallen, wordt de depressie vaak overzien en niet behandeld. Als de depressie wordt erkend en behandeld, kan de levenskwaliteit van een persoon zeer worden verbeterd.

Als u bovenmatig ongerust gemaakt over een aantal dagelijkse problemen minstens zes maanden bent geweest en minstens zes van de gemeenschappelijke vroeger vermelde symptomen van bezorgdheid gehad, kunt u bezorgdheidswanorde veralgemeend hebben. Controle met uw familiearts of geestelijke gezondheidsberoeps. De algemene bezorgdheidswanorde is hoogst te behandelen.
Strijd met depressie. Antidepressants.


Termijnen en definities op deze pagina

Bezorgdheid


De wanorde van de bezorgdheid


Vrees


Depressie


Geestelijke gezondheid


Spanning


Plastic surgery may help your body feel good


 

 

 

 

 Informatie in dit document ongeveer Antidepressants genoemd Strijd met depressie is voor Eind - het gebruik van de gebruiker slechts en kan niet worden verkocht, anders voor commerciële doeleinden worden opnieuw verdeeld of worden gebruikt. De informatie is een onderwijs slechts hulp. Het is geen de bedoeling geweest als medische raad voor individuele voorwaarden of behandelingen van Antidepressants. Bovendien, zijn de vervaardiging en de distributie van kruidensubstanties niet nu geregeld in de Verenigde Staten, en geen kwaliteitsnormen bestaan momenteel als de geneeskunde van de merknaam en generische geneeskunde. Bespreking over Antidepressants aan uw arts, verpleegster of apotheker voordien na om het even welk medisch regime om te zien of is het veilig en efficiënt voor u.

© Copyright 2007 Beauty Society of America, Antidepressants area.


1

[Hide Window]
This page is an archived page courtesy of the geocities archive project 
Report this page