Page archived courtesy of the Geocities Archive Project https://www.geocitiesarchive.org
Please help us spread the word by liking or sharing the Facebook link below :-)


Site designed and created by Razvan Paraianu.
© Created in January 2001, Last revised: March 2001

Dimitrie Bolintineanu
(14 January 1819 – 20 August 1872)

Ciutacii turci de la Rusciuc către d-nu Cremieux
în privinţa drepturilor politice ce se cereau a se da evreilor

[]

1866

 

Internet Modern Jewish History Sourcebook for Central and Eastern Europe


SOURCE OF MATERIAL: În Opere, vol II, Bucureşti: Scriitori Români, 1982, pp. 37-38.
În Eumenidele sau Satire Politice. Jurnal în versuri. I (1866), nr. 4 (Octombrie), p. 7.;
 

NOTES

WEB on Romanian Literature

WEB at Noua Romanie

 

 

 

 


Ciutacii turci de la Rusciuc către d-nu Cremieux în privinţa drepturilor politice ce se cereau a se da evreilor

S-a citit în Sičcle, hava diş franţuz,
Un articol mare, articol ursuz,
Scris de a ta mână foarte celebie.
Tu zici că românii sunt în barbarie
Sunt haini cu totul şi mai habitir
Chiar decât felahii cei de la Misir,
Căci gonesc evreii din acele părţi
Şi le stric la havre şi le ard la cărţi.
Bre! Credeţi voi poate ca s-aveţi în har
Politice drepturi printr-un harmazar,
Se fiţi bei acolo cum nu s-a văzut
Şi aceste toate pentru-un împrumut!
Dar se poate-acolo drepturi s-aveţi voi
Când aceste drepturi nu le-avem nici noi?
Voi la ţara-aceea încă mai aveţi
Havre şi cu dânşii încă o duceţi,
Iar noi musulmanii n-avem nici geamii,
NU ne lasă-n ţară fără chezăşii.
Şi cu toate-acestea pentru acest drept
S-au luptat cinci veacuri cu noi pept la pept.
Şi voi iaudii, fără de cavga,
Aţi grezut d-a gata să mâncaţi halva?
Că-or să dea ţara lor la iandii
Numai ca să treacă de mari celebi
În gazeta voastră cea cu marafet?
Ama cap la tine? Alah! Mahamet!
Ceea ce vor francii este zefzeclîc
Căci ei nu dau ţara aceşti vlahi Bogdani
Decât cu-arma în mână, iară nu pe bani!
Mâne o să cereţi chiar şi la Stambul
Politice drepturi nefiind destul.
Să vedem acolo dintre iandii
Venind să ne zică: Cusum! Celebii!
Ca să le dăm drepturi, apoi maşata
Cu cilibilicu să fim ciulama!
Să vezi iandii printre musulmani
Paşi, veziri ba incă şi chiar şadrazami!
Taman! Tot atât ar fi să chemăm
Pe moscovi şi ţara placintă s-o dăm!
Musulmanii şi vlahii nu sunt cilibii,
Cu preţul a se vinde către iandii!
Iată ce îţi zicem, o, mare vechil,
În mehtupul nostru şi-n al nostru stil.
Şi dacă în ţară ţi-am zis vro câtiva
Că au ţara-a vinde, o, vechil paşa,
Să nu crezi nimica, căci acei români
Fac zefuri cu tine şi sunt mari ciapcâni!
  

1