Page archived courtesy of the Geocities Archive Project https://www.geocitiesarchive.org
Please help us spread the word by liking or sharing the Facebook link below :-)


Jewish Question in Romania

working bibliography

by Razvan Paraianu


1848-1877


                       ***. Reglement Organique De La Principaute De Moldavie. New York, Nd.

***. Anul 1848 în Principatele Române. Acte şi documente publicate cu ajutorul Comitetului pentru rădicarea monumentului lui Ioan C. Brătianu [The Year 1848 in Romanian Principalities. Papers and Documents Published whith the Help of the Committee for Erecting the Ioan C. Brătianu Monument]. Bucharest: Institutul De Arte Grafice Carol Göbl, 1902-1909.

***. Cestiunea Israelita înaintea Adunarei Generale a Romaniei din 1864. Desbaterile Legei Comunale. Extras din ediţiunea oficială a Buletinului Adunarei Generale a Romaniei Din 1864. Şedintele din 5-6 Martie [The Israelite Question Before the General Assembly of Romania in 1964. The Debates on the Communal Law. Excerpts from the Official Copy of the Bulletin of the General Assembly of Romania form 1964. The Sessions of March 5-6]. Bucharest: Tipografia Statului Curtea Serban Voda, 1879.

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Studie Asupra Judaismului. Trei Ovrei, Jupanulu Shylock Allu-Lui Shakespeare, Domnul Golseck Allu Balzac Si Jupanulu Moise Allu-Lui Alecsandri [Studies On Judaism. Three Jews, Shakespeare’s Shylock, Balzac’s Mr. Goldseck, And Alecsandri’s Moise]. Bucharest: 1865.

Gherghely, Eduard. Progressul si Evreii in Romania Botosiani: 1866.

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Talmudul Ca Profesiune De Credinta A Poporului Israelitu [Talmud as a Profession of Faith of the Israelite People]. Bucharest: 1866.

Desjardins, Ernest. Les juifs de Moldavie. Paris: Dentu, 1867.

***. Réponse aux attaques dirigées contre les Israélites: dans l'exposé des motifs du projet de loi pour la régularisation de la situation des Isrélites de la Roumanie. [Respunsu la atacurile indreptate contra Israelitiloru]. Bucarest: [s.n.], L'Impr. de Joan Weiss, 1868. Bilingue.

Picot, Émile. La question des israélites roumains au point de vue du droit par M. Èmile Picot, avocat. Paris: Auguste Durand et Pedone-Lauriel, 1868.

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Istoria Tolerantei Religioase In Romania [The History Of Religious Toleration In Romannia]. Bucharest: 1868.

Heliade Radulescu, Ion. "Israelitii şi Judanii," [Israelites and Yeds] In Equilibru Intre Antithesi Sau Spiritul Si Materia [Equilibrium of the Antitheses or the Spirit and the Matter]. Bucharest: 1859-1869.

***, L’Occident et la persecution israelite en Roumanie. Paris: 1870.

Neofitu Vanva. Hahamulu botezatu, sau, Cateva taine ale Jidoviloru. Bucuresci: Imprimeria Nationala, Antreprenoru C. N. Radulescu, 1871. Davis, Israel. [Board of delegates of American Israelites] The Jews in Roumania: their recent persecutions; measures for their protection. New York, J. Davis printer, 1872. 16p.

Duschak, Moritz. [Davis, Israel] The Jews in Roumania; a short statement of their  recent history and present situation. London: Pub. for the Anglo-Jewish Association, in  connection with the Alliance Israelite Universelle, Trubner & Co., 1872. 42p.

Sneersohn, Hyam Zvee. Proccessul de la Ismail inaintea juratiloru din Buzeu, Bucuresti : Societatea româna pentru ameliorarea situaţiunei  Israeliţilor, Typ. Thiel & Weiss, 1872. 53p.

Löw, Leopold. Rumeniyah ve-Amerikah, [Berlin] 1874.

Smolenskin, Perez. Report about… Rumania. In Hashachar 1873. V. pp. 521-532; 593-600; VI (1874), pp. 223.

Mat, Moses. La situation des Israélites en Serbie et en Roumanie. Paris: Imprimerie centrale des chemins de fer A. Chaix et cie, 1876.

Kohler, Max J. and Simon Wolf. “Jewish Disabilities in the Balkan States.”in the Publications of the American Jewish Historical Society, Vol 24, pp. 2-24.

Wilmers, Wilhelm. Palestine and Roumania, a description of the Holy  Land, and the past and present state of Roumania, and the  Roumanian Jews. New York: Hebrew orphan asylum printing  establishment, 1872. 168p.


1877-1918


Lœb, Isidore. La Situation Des Israélites en Turquie, en Serbie et en Roumanie. Paris: Joseph Baer Et Co, 1877.

Ancona, D. A. d'. Sketch of the life of Hon. Benjamin Franklin Peixotto, of California, ex-U. S. consul general to Roumania. [n.p.,1877]

Peixotto, Benjamin Franklin. „Story of the Rumanian Mission,” published in The Menorah, 1886-7. 3 vol.

C. Nicole (de) L’Escault. Les Juifs au congres de Berlin. Leur prétensions à l’égalité des droits avec les Roumains par C. Nicole (de) L’Escault ancien étudiant à l’Université de Berlin, ancien Prefet, ancien représentant de la Nation. Bucharest: Imprimèrie Al. A. Grecesco, 1878.

Slavici, Ioan. Soll şi Haben: cestiunea ovreilor din România. Studiu Social. Bucureşti: 1878. — 80 pp.

***. Cestiunea ebreilor din Romania. Bucuresci: Max Beker, 1878. ***. Die Judenfrage in Rumänien und ihre lösung gemäss den internationalen Verträgen. Bucarest: 1879.

***. Motiunea nerevizionistilor în Cestiunea Israelită şi cele trei discursuri ale deputatului colegiului IV de Braila, Nicolae Blaremberg, precum şi discursurile deputatului colegiului III de Iaşi, Conta, şi ale deputatului colegiului I De Bacău, D. Rosseti Teţcanu destinata a servi de comentariu, urmata de discursul ţinut în Senat de marele poet V. Alecsandri tot în acest scop. [The Motion of Non-Revisionists in the Jewish Question and the Three Discourses of the Deputy of Brăila, Nicolae Blarenberg, as well as the Discourses of the Deputy of Jassy, (Vasile) Conta, and of the Deputy of Bacău, D. Rosetti Teţcanu, as a Comment, Followed by the Discourse of the Great Poet V. Alecsandri in the Same Question] Bucharest: Typografia Curtii, Proprietar F. Göbl, 1879.

***. La question juive dans les chambres roumaines. Compte-rendu des séances de la chambre des députés et du senat du mois de mars 1879. Publié par l’Alliance israélite universelle. Paris: Typographie Ch. Maréchal, 1879.

***. Memoire sur la revision de l'article 7 de la Constitution Roumaine . Paris: 1879.

***. Chestiunea Israelita studiu juridic-politic publicat în ziarul din Iaşi Stafeta [The Israelite Question. Juridical and Political Study Published by the Newspaper Ştafeta From Jassy] Jassy: Tipo-Litografia H. Goldner, 1879.

Bluntschli, Johann Kaspar. Statul Român şi situaţia juridică a evreilor în România. Studiu de consilierul intim Dr. Bluntschli, profesor la Universitatea din Heidelberg. Bucureşti : Tipografi Editori Thiel&Weiss, 1879. ; Der Staat Rumänien und dar Rechtsverhältiss der Juden in Rumänien. Ein rechtsguachten von Geheimrath  Dr. Bluntschli, Professor an der Universität Heidelberg. Berlin: Commision-Verlag von W. & S. Loe wenthal, 1879.

Epureanu, Manolache Costachi. Constituie evreii o primejdie pentru Romania? (1879) [Are the Jews a Danger for Romania?]. Bucuresti: Arte Grafice "Eminescu," 1923.

Koptchinschy, Vitold de~. Quelques mots sur les juifs en Roumanie et en Russie. Bucarest: Typographie de la Cour, 1879. 21 pp.

Mârzescu,  George, Moritz Güdemann. Raportul din 23 Iuniu, a Comisiunei de Initiativa Parlamentara in Cestiunea Israilita si discursul rostit in sedinta de la 26 Septembriu de d. deputat G. Marzescu contra proectului guvernului. Bucuresci: Typografia Curtii, 1879.

Statescu, Michail T. Ebreii şi împământenirea lor în România. Craiova: Typografia Naţionale Ralian Samitca, 1879.

Wolf, Lucien. “Jews of Roumania” in Sir Moses Montefiore: a centennial biogr., with extr. from letters and journals. London: 1884 , pp. 239-243.

Neubauer, Adolf. Symptome der antisemitischen geisteskrankheit, Jassy: Buch- und steindruckerei H. Goldner, 1887. 92p.

Lippe, K. Simptome der Antisemitischen Geistes Krankheit, Iassy: 1887

Schwarzfeld, Moses. Momente din istoria Evreilor in Romania de la inceput pana la mijlocul acestui veac. Bucuresti: 1889.

Fior, J. H. Evreii in Anglia din adanca vechime pana la expulzarea la 1290: schita istorica [reprinted from "Anuarul pentru Israeliti, anul XIV"] Bucuresti: 1891

***. Discursurile ţinute în localul teatrului Pastia din Iaşi la întrunirea din 30 martie 1893 convocată spre a protesta în contra excluderea evreilor de la frequentarea  şcolilor publice. Iaşi: Tipo-Litografia Il. Goldner, 1893.

Savel, Mina. Judaismul în România. Iaşi: Tip. P. C. Popovici, 1896. — 134 pp.

Sturdza, Dimitrie A. Suprafata şi populatiunea Regatului Romaniei. Conferinţă ţinută la Societatea Geografica Romana La 25 Februarie 1895 de Dimitrie A. Sturdza, Membru al Academiei Romane şi al Societăţii Geografice. Extras din Buletinul Societatii Geografice Romane, Anul XVI (1895), Trim. III-IV. [The Area and the Population of the Romanian Kingdom. Conference Held at the Romanian Geographical Society in February 25, 1895] Bucharest: Stabilimentul Grafic I. V. Socecu, 1896.

Maiorescu, Titu. Discursuri parlamentare cu priviri asupra desvoltarii politice a Romaniei sub domnia lui Carol I, Vol. II (1876-1881) [Parliamentary Speeches about the Political Development of Romania under the Reign of Carol I]. Bucharest: Socecu &  Comp, 1897.

Maiorescu, Titu. Istoria politica a României sub Domnia lui Carol I  [The Political History of Romania Under the Reign of Carol I], Ed. Stelian Neagoe. Bucharest: Humanitas, 1994. [???]

Kroner, Theodor. Reminiscences of the King of Roumania, edited  from the original with an introduction by Sidney Whitman. New York and London: Harper & brothers, 1899.

Sturdza, Dimitrie A. And C. Colescu-Vartic. Acte şi documente relative la istoria renascerei României [Papers and Documents Concerning the History of Romania’s Revival]. Bucharest: Institutul De Arte Grafice Carol Göbl, 1900.

Spartakus [Halle Steesland], Carp und die Judenfrage. Wien: Buchdr. "Industrie" Selbstverlag, 1900. 31 pp.

Schwartzfeld, Elias. “The Jews of Roumania from the Earliest Times to the Present Day.” Amercan Jewish Yearbook, Philadelphia: 1901, pp. 25-62.

Schwartzfeld, Elias. “The Situation of the Jews in Roumania since the Treaty of Berlin.” Amercan Jewish Yearbook, Philadelphia: 1901, pp. 63-87.

Schwartzfeld, Elias. [alias Edmond Sincerus]. Les Juifs en Roumanie, depuis le traité de Berlin (1878) jusqu'à ce jour: les lois et leurs consequences. Londres: Macmillan, 1901.

Bibicescu, I. G. [Eugène Blum ?] Les Juifs sont-ils persécutés en Roumanie? Bucarest: Impr. de la "Voinţa naţională, 1902. 39p

Lahovari, Jean. La question israélite en Roumanie. Bucarest: Imprimerie E. S. Cerbu, 1902.  Ioan Lahovari. The Jewish question in Roumania, tr. by A.L. Turnbull. Lond. [1904]

Lazare, Bernard. L’oppression des juifs dans l’Europe orientale. Les juifs en Roumanie. Paris: Cahiers de la Quinzaine, 1902; Lazare, Bernard. Die Juden in Rumänien. Berlin: H. S. Hermann, 1902. ; Die Juden in Rumänien. Von Bernard Lazare. Autorisierte deutsche uebersetzung, Anatole Leroy-Beaulieu trans. Berlin, H. S. Hermann, 1902. 88p

Lazare, Bernard. La question israélite en Roumanie. Bucarest : Imprimerie E. S. Cerbu, 1902. 79p

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. O Nevastă Româncă În Traiul Pământesc Şi 'N Vieaţa După Moarte. O Cenferinţă Academică Şi Mai Multe Şedinţe Extra-Academice. [A Romanian Wife in the Present Life and in the Other after-Death Live] Bucharest: Socec, 1903.

Xenopol, Alexandru D. Politique de races (Roma: Forzani E C. tip. del senato, 1903). 35pp. Obs. Offprint fr.: Cronache della Civilta Elleno-Latina, anno II, fasc. IX-XIV, 1903. Taylor Slav. TAS Rare MORF.A1.M5 v.5/1

Rey, Francis. “La Question Israelite en Roumanie,”Revue general de droit international public, X (1903), pp. 513-514.

Rosetti, Radu D. [alias Verax] La Roumanie et les Juifs par Rodolphe Rosetti, chef des travaux spéciaux au ministère Royal des affaires étrangères, ancien préfet. Avec 65 Tableaux Statistiques dans le texte, Une Carte Et Trois Planches Hors-Texte. Bucarest: I.V. Socecu, 1903. 384p

Verax  [alias Rosetti, Radu D.] Rumania and the Jews. Bucharest: I. V. Socecu, 1904. 84p.

Petrescu-Comnen, Nicolae. Étude sur la condition des Israélites en Roumanie. Paris: A. Pedone, 1905.

*** [ ?? Russia. Komitet Ministrov]. Étude sur la condition des Israélites en Roumanie. Paris : A. Pedone, 1905. 197p.

Graur, Constantin. Din istoria socializmului romîn: trecerea generosilor la liberali ... fapte si documente. Bucuresti: Institutul de editura Poporul, 1910. — 24 pp.

Stambler, B. L'histoire des Israélites roumains et de droit d'intervention. Paris: Jouve, 1913.

Iorga, Nicolae. Istoria Evreilor în ţerile noastre. Sedinţa dela 13 Septembrie 1913 [The History of Jews in our Countries. Academy Session from September 13, 1913]. Analele Academiei Romane - Tom XXXVI. - Memoriile Sectiei Istorice. Bucharest: Academiei, 1914.

Paulescu, N. C. Fiziologia Filozofică. Talmudul, Cahalul, Franc-Masoneria, Bucharest:1913.

Bogdan-Duica, G. Romanii şi Ovreii [The Romanians and the Jews]. Bucharest: Institutul De Arte Grafice "Tipografia Romaneasca," 1913.

Stokes, H. P. [alias Henry Paine]. L'histoire des Israélites roumains et de droit d'intervention. Paris : Jouve, 1913. 315p.

Schwarzfeld, Elias. Din istoria evreilor. Împopularea, reimpopularea şi întemeierea târgurilor şi târguşoarelor în Moldova [On the History of the Jews. The Inhabiting and Reinhabiting of the Townlets and Small Townlets of Moldavia]. Bucharest: 1914.

Tomescu, D. Momente din lupta noastră. Turnu-Severin: Tipografia Iancu G. Bejan, 1914.

Unna, Simon. The Jews of Roumania, Washington: Govt. print. off, 1914. 39p.

Romani, IAkov. Evrei v Rumynii. Odesa, Izd-e t-va „Kineret“, 1917. 24 pp.

***. Les juifs de Roumanie. Paris: Ligue des droits de l'homme & du citoyen, 1917. 17p.

Kassner, S. Die Juden in der Bukowina. Wien, Berlin: R. Löwit, 1917.

Kirszrot, Jakób [??]. Die Juden in der Bukowina. Edition: 2. aufl, Wien, Berlin: R. Löwit, 1917. 60p.

Bernstein, Simon Gerson. Die Judenpolitik der rumänischen Regierung. København: Trkyt i M. Truelsens bogtr, 1918.

Sidebotham, Herbert. Rumänien und seine Juden; zeitgemässe studien von Binjamin Segel. Berlin: Nibelungen Verlag, 1918. 287p.

Cassuto, Umberto. Die Judenfrage in Rumänien, von J. M. Cargher, Berlin: C. A. Schwetschke & Sohn, 1918. 112p.

Bildersee, Adele. Die Judenpolitik der rumänischen Regierung, København: Trkyt i M. Truelsens bogtr, 1918. 196p.

Belkind, Israel. Our allies and enemies in the Near East. Introd. by Edward Carson, London: Chapman & Hall, 1918. 226p.

Bernstein, S. Die Judenpolitik des rumänishcen Regierung. Copenhaga: 1918.

Gargher, J. M. Die Judenfrage in Rumänien. Berlin: 1918.


1918-1939


Bernstein, Simon Gerson. Les persécutions des Juifs en Roumanie. Copenhague: Bureau de l'Organisation sioniste, 1919. — 72 pp. Ce volume est un extrait du livre intitulé Die Judenpolitik der rumänischen Regierung ... publié ... mars 1918, par le Bureau sioniste de Copenhague

Segel, B. W. Rumänien und seine Juden; zeitgemässe studien. Berlin: Nibelungen verlag, 1918.

Cargher, J. M. Die Judenfrage in Rumänien. Berlin,, C. A. Schwetschke & Sohn, 1918.

Wolf, Lucien. Notes on the Diplomatic History on the Jewish Question With Texts of Protocols, Treaty Stipulations and other Public Acts and Official Documents. London: Spottiswoode Ballantyne & Co., 1919.

Protipopescu, J. D. Pericolul ovreesc. Craiova: Ramuri, 1920 –1929 (?). — 139 pp.

Braunstein, Enric F. L'oligarchie roumaine et les juifs. Paris: Beresniak, 1921. — 264 pp. Includes bibliographical references.

Berkowitz, J. La question des Israélites en Roumanie. Paris: Jouve et cie, 1923.

Filderman, W. Adevarul asupra problemei evreesti din România. Bucuresti: Tipografia "Triumbul", 1925.

Meisl, Joseph. Die Durchführung des Artikels 44 des Berliner Vertrages in Rumänien und die europäisch Diplomatie. Berlin: 1925.

***. [Joint Foreign Committee of the Board of Deputies of British Jews and the Anglo-Jewish Association]. The Jewish minority in Roumania; correspondence with the Roumanian government respecting the grievances of the Jews, presented to the Board of Deputies of British Jews and the Council of the Anglo-Jewish Association, June, 1927. London: The Joint Foreign Committee of the Board of Deputies of British Jews and the Anglo-Jewish Association, 1927.

***, La situation de la minorite juive en Roumanie - The situation of the Jewish minority in Rumania. Paris: Conseil pour les droits des minorites juives, 1928. — 55 pp.

Mironescu, I. Moldova crestina si Judaismul talmudic. Bucuresti: România Noua, 1929. — 170 pp

Klein, Iancu. Combaterea antisemitismului declaratiile d-lui AlLex. Vaida Voevod ministru de Interne; cuvânt înainte de Gala Galaction ... ; declaratiile d-lor profesori universitari ; Em. Antonescu, I. Botez ... Bucuresti: Editura Ziarului "Cuvântul nostru", 1929. — 112 pp.

Brezis, H. Dr. Haim Brezis, 1887-1930. Bucuresti: Asociatia pentru Studiul Istoriei Evreilor din Romania, 1930.

Halevy, Mayer A. Contributiuni la istoria Evreilor in Romania. Bucuresti: 1933.

Janowsky, O. I. The Jews and Minority Rights, 1898-1919. New York: 1933.

Claudian, Alexandru. „Rasa si cultura” in Cercetari filozofice si sociologice. Iasi: 1935. (2001, 2nd ed)

Béné, Maurice, Pétition du Comité pour la défense des droits des Israélites en Europe centrale et Orientale au sujet du traitement des Juifs et autres minorités en Roumanie adressée le 23 janvier 1938 à la Société des nations. Paris: Imp. Crozatier, 1938. — 95 pp.

Schuster, H. Die judenfrage in Rumänien. Leipzig: F. Meiner, 1939.

Meltincott, William Norton. The Concress of Berlin and after: a Diplomatic History of the Near Eastern Settelement. London: 1939. 442pp.


1940-1945


Ungureanu, G. and N. Sendrea. Orândueli moldovenesti împotriva jidovilor: contributie documentara la istoria luptei împotriva jidovilor din România. Iasi: Institut de Arte Grafice Alexandru Terek, 1940.

Ionescu, R. Die Juden in der rumänischen Volkswirtschaft. Borna-Leipzig,, R. Noske, 1941.

Rumania. and V. Pantelimonescu. Statutul evreilor din România. Legisla¸tia dela 1918-1941, expuneri de motive, deciziuni ministeriale. Bucuresti: Editura Ziarului "Universul ", 1941.

Ungureanu, Gheorghe and Nicolae Sendrea (eds.). Orândueli moldovenesti împotriva jidovilor: contributie documentara la istoria luptei împotriva jidovilor din Romana. Iasi: Institut de Arte Grafice Alexandru Terek, 1942.  1st vol. till 1880.

***. Breviarul statistic al populatiei evreesti din România. Bucuresti: Centrala Evreilor din Romana, 1943.

Kissman, Joseph. Studies in the history of Rumanian Jews in the 19th and the beginning of 20th centuries. Nyu York: Biblyotek fun Yivo, Yidisher visnshaftlekher institut, Historishe sektsye, 1944. — 118 pp.

 

1