Page archived courtesy of the Geocities Archive Project https://www.geocitiesarchive.org
Please help us spread the word by liking or sharing the Facebook link below :-)


Tratatul de pace de la Berlin

Berlin Peace Treaty

[1878, Iulie 1/13]


Internet Modern Jewish History Sourcebook for Central and Eastern Europe

SOURCE OF MATERIAL

***, Independenţa României, vol. 1: Documente şi presa vremii (Bucureşti: Ed. Academiei, 1977)

NOTES

 

Site designed and created by Razvan Paraianu.
© Created in January 2001, Last revised: March 2001

CONTENT

Art. 43. Înaltele părţi contractante recunosc independenţa României legînd-o de condiţiunile expuse în următoarele două articole.

Art. 44. În România, deosebirea credinţelor religioase şi a confesiunilor nu va putea fi popusă nimănui ca un motiv de excludere sau de incapacitate în ceea ce priveşte bucurarea de drepturi civile şi politice, admiterea în sarcini publice, funcţiuni şi onoruri sau exercitarea diferitelor profesiuni şi industrii în orice localitate ar fi. Libertatea şi practica exterioară a oricărui cult vor fi asigurate supuşilor pământeni ai atatului român, precum şi străinilor şi nu se va pune nici un fel de piedică atât organizaţiei ierarhice a diferitelor comunităţi religioase, cât şi raporturilor acestora cu capii lor spirituali.

Naţionalii tuturor puterilor, comercianţi sau alţii, vor fi trataţi în Romŕnia fără deosebire de religiune, pe piciorul unei desăvârşite egalităţi.

Art, 45. Principatul României retrocedează m.s. Împăratului Rusiei porţiunea teritoriului Basarabiei despărţită de Rusia în urma tratatului de la Paris din 1856 şi care la apus se mărgineşte cu talvegul Prutului, iar la miază-zi cu talvegul braţului Chiliei şi cu gura Stari-Stambulului.


 

 

1