Page archived courtesy of the Geocities Archive Project https://www.geocitiesarchive.org
Please help us spread the word by liking or sharing the Facebook link below :-)


Statutul celor două ţări româneşti

 fixat prin Conventia de la Paris, 1858

The Statute of the two Romanian Principaulities established by the Paris Convention, 1858

[1858, August 7/19]


Internet Modern Jewish History Sourcebook for Central and Eastern Europe

SOURCE OF MATERIAL

Stefan Pascu, Liviu Maior (eds.), Culegere de texte pentru istoria românilor, (Bucureşti: Editura Didactica si pedagogica, 1977). pp. 209-214.

NOTES

 

Site designed and created by Razvan Paraianu.
© Created in January 2001, Last revised: March 2001

CONTENT

Art. 46. Moldovenii şi valahii vor fi cu toţii egali în faţa impozitului şi vor fi în aceeaşi măsură admişi în slujbele publice într-unul sau într-altul din principate.

Libertatea lor individuală le va fi garantată. Nimeni nu va putea fi reţinut, arestat sau urmărit decât conform legii.

Nimeni nu va putea fi expropiat decât legal, din motive de interes public şi contra unei despăgubiri.

Moldovenii şi valahii de orice rit creştin se vor bucura deopotrivă de drepturile politice.

Exercitarea acestor drepturi se va putea întinde şi la celelalte culte prin dispoziţii legislative.

Toate privilegiile, scutirile sau monopolurile de care se mai bucură unele clase se vor desfiinţa şi se va proceda fără întârziere la revizuirea legii care reglementează raporturile proprietarilor de pământ cu cultivatorii, în vederea îmbunătăţirii stării ţăranilor.

Instituţiile municipale, atât cele urbane cât şi cele rurale, vor dobândi toată dezvoltarea pe care o comportă stipulaţiile prezentei convenţii. (p. 213)

1