Men health. Léčba erekce a impotence. Modern dental care at czech clinic

Page archived courtesy of the Geocities Archive Project https://www.geocitiesarchive.org
Please help us spread the word by liking or sharing the Facebook link below :-)
Czech version for Léčba erekce a impotence
Czech version

German version for Léčba erekce a impotence
German version

English version for Léčba erekce a impotence
English version

Spanish version for Léčba erekce a impotence
Spanish version

French version for Léčba erekce a impotence
French version

Greek version for Léčba erekce a impotence
Greek version

Italian version for Léčba erekce a impotence
Italian version

Dutch version for Léčba erekce a impotence
Dutch version

Portuguese version for Léčba erekce a impotence
Portuguese version

Swedish version for Léčba erekce a impotence
Swedish versionLéčba erekce a impotence home page

 

 

 
Léčba erekce a impotence

 

 

 

 

Men health. Léčba erekce a impotence.

Erektilní dysfunkce patří mezi nejčastější sexuální poruchy. Celosvětově jí trpí více než 100 milionů mužů. V České republice je to kolem 800 tisíc mužů ve věku 35 až 65 let a jejich počet se každým rokem zvyšuje zhruba o 40 tisíc.

Potíže s erekcí má 75 procent diabetiků, 68 procent mužů s vysokým krevním tlakem nebo 56 procent mužů s ischemickou chorobou srdeční. Muži s těžkou depresí mají potíže s erekcí dokonce až v 90 procentech případů.

Nedostatek energie v našem organismu a v jeho oslabených buňkách má za následek nemožnost účinně čelit vzniklým zdravotním problémům a zdárně obnovovat rovnováhu v našem organismu.

Odborně je impotence definována jako neschopnost udržet erekci dostatečnou pro provedení pohlavního při 25 % a více pokusech. Podle odhadů odborníků, provedených na základě této definice, se erektilní dysfunkce vyskytuje u 10 až 20 milionů amerických mužů ve věku 40 až 70 let.

Typickým příznakem impotence je změna kvality erekce, což se týká buď ztopoření nebo schopnosti udržení erekce, nebo obou. Známkou toho, že se jedná o organickou (tělesnou) impotenci, a ne o impotenci z psychických příčin, je neschopnost mít nebo udržet erekci ráno po probuzení.

Erektilní dysfunkce může vznikat i jako nežádoucí účinek některých léků proti vysokému tlaku (antihypertenziv). Lékař má v takových případech možnost předepsat jiný lék, který je stejně účinný, ale na erekci nemá vliv.

Asi Vás nepřekvapí, že obezita sexualitě zrovna neprospívá. Nejde zrovna o Váš vzhled, ale o důsledky, které ta kila navíc přinášejí. Lidé s nadváhou mají často zvýšený krevní tlak.

Nevyvážená strava s vysokým obsahem živočišných tuků a naopak s nízkým obsahem vitaminů a vlákniny zvyšuje množství cholesterolu ve Vaší krvi a vede ke vzniku cévních a srdečních onemocnění.

Stres vyvolává v těle aktivaci obranných pochodů. Celý organismus se nastaví na to, aby byl schopen čelit krizi. Všechno, co se v něm odehrává, je pravým opakem toho, co je třeba k erekci.

Málo známým faktem je, že erektilní dysfunkce může vyvolat i příliš sedavý způsob života. Při dlouhém sezení dochází ke stlačování cév, které zásobují penis krví.

Prostata, která je tvořena buňkami hladkých svalů a žlázovou epiteliální tkání, je obklopena pevným vazivovým pouzdrem.

Prostatu postihují nejčastěji tři nemoci: benigní hyperplazie prostaty (BPH), prostatitida (akutní nebo chronický zánět prostaty) a rakovina prostaty. Každá z nich postihuje prostatu jiným způsobem.

Léky na prostatu lze v současné době rozdělit do několika skupin: - alfa-blokátory - fytoterapeutika - blokátory 5-alfa-reduktázy - léky snižující hladinu steroidních hormonů

Někdy dokonce může vést i k závažnějším zdravotním problémům. Na následujících stránkách najdete informace o andropauze i o možném řešení problémů, které se v důsledku nízké hladiny mužských hormonů (zejména testosteronu) vyskytují.

Testosteron ovlivňuje i řadu metabolických pochodů, jako je například tvorba krevních buněk v kostní dřeni, přestavba kostí, metabolismus lipidů, metabolismus sacharidů, funkce jater a růst prostaty.

Asi od 30 let věku klesá hladina testosteronu, každých deset let zhruba o 10 procent. V těle se současně zvyšuje hladina jiného faktoru, a sice globulinu vázajícího pohlavní hormony (Sex Hormone Binding Globulin - SHBG). SHBG na sebe váže velkou část testosteronu, který v těle obíhá, a znemožní tak jeho působení na tělesné tkáně. Nenavázaná část testosteronu společně s částí jen lehce vázanou na albumin (bílkovina krevní plazmy) pak plní svou prospěšnou funkci a je známa jako "biologicky dostupný" testosteron.

Andropauza je spojena s nízkými hladinami ("biologicky dostupného") testosteronu. Snížení hladiny biologicky dostupného testosteronu postihne každého muže, ale u některých mužů je pokles výraznější než u jiných. Tito muži mohou pak na sobě pozorovat příznaky andropauzy.

Mezi typické reakce na nízkou hladinu biologicky dostupného testosteronu patří: - Snížená sexuální žádostivost - Emoční a psychické změny a změny chování - Úbytek svalové hmoty - Snížená svalová síla - Zmnožení tukové tkáně v horní a střední části těla

U mužů v andropauze byla prokázána vysoká účinnost a značný přínos substituční léčby testosteronem, podobně jako je tomu u žen v menopauze při substituční léčbě estrogeny. Neplatí to ovšem pro všechny muže: muži mající shora vyjmenované příznaky mohou mít i jiné zdravotní problémy, které jsou příčinou těchto příznaků. Substituční léčba testosteronem je dobrým řešením pro mnoho mužů, kteří na sobě pozorují příznaky ovlivňující kvalitu jejich života.

Léčba erekce a impotence. Men health.
Modern dental care at czech clinic


 

 Sitemap

Materiály uvedené na tomto webovém serveru na tematu Men health o Léčba erekce a impotence může být použito k jakémukoli účelu včetně mimo jiné reprodukce, zveřejnění, přenosu, publikace, vysílání a umístění na webu. Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání léku poraďte s lékařem.

© Copyright 2007 Insurance Ring of America, Men health office.1