Page archived courtesy of the Geocities Archive Project https://www.geocitiesarchive.org
Please help us spread the word by liking or sharing the Facebook link below :-)Això és una selecció de dues animacions que podrien formar part d'una imatge corporativa fictícia per a Vilafranca Televisió:

La següent es tractaria d'una careta per a un informatiu de la comarca:

ENRERA
1