Page archived courtesy of the Geocities Archive Project https://www.geocitiesarchive.org
Please help us spread the word by liking or sharing the Facebook link below :-)


Ca?aaaeoa e aia?a aioee

 

Ooe ua ioe?eaoa eioi?iaoey e iieacie nuaaoe nau?caie n ioaea?aaiaoi ia oace iaeee ?a?iaieoe- oainoa?eoa, Oainoa?eoa na iniaaii ?oanoaeoaeie nuuanoaa e na io?aayo io niaoeaeie a?e?e, ii oiaa a iiiai neo?ae ia na aceia ia na?eicii. N oice naeo na iaayaai aa nui a iiiiu ia naii ia i?eyoaeeoa ia oainoa?eoa, a e ia naieoa oainoa?e.


Ieoaoa ie.

?aeaai Ae i?eyoie ieiooe ia iaoeoa no?aieoe.


Countergeocities mirror 1