Koiranäyttelysäännöt

Yleistä

Näitä sääntöjä noudatetaan Islannin Virtuaalisen Näyttely Liiton(ICL VNL) alaisissa koiranäyttelyissä.Näyttelyn järjestäjä ja näytteilleasettaja sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. ICL VNL:n alaiset koiranäyttelyt ilmoitetaan Näyttelykalenterissa. Näyttelyn järjestävän kennelin on oltava ICL VNL:n jäsenkennel.


Ulkomuototuomarit

Koiran arvostelijan on oltava ICL VNL:n kouluttama ulkomuototuomari.


Osallistumisoikeus a)

Näyttelyyn saavat osallistua kaiki puhdasrotuiset koirat. Koiran omistaja kennelin on pakko olla myös ICL VNL:län jäsen.


Terveysmääräykset b)

Näyttelyyn ei saa osallistua sairas,kivesvikainen,kuuro tai sokea koira,eikä koira,jolle on tehty jokin toimenpide rotumääritelmän mukaan viaksi katsottavan ominaisuuden salaamiseksi.


Muut osallistumisoikeuteen liittyvät määräykset c)

Näyttelyyn osallistuvien koirien karvapeitteen värjäys tai rotumääritelmän vastainen trimmaus,jolla pyritään salaamaan pitkäkarvaisuutta tai karvanlaadun vaikeuttaminen muulla tavoin on kielletty.Koiran karvapeitteen,kirsun ja ihon käsitteleminen sellaisilla aineilla,jotka vaikuttavat väriin,muotoon ja rakenteeseen on kielletty.Näyttelyyn ei saa osallistua vaarallisen vihainen koira.


Kuvat d)

Näyttelyyn saavat osallistua vain koirat joilla on ns.poseeraus- kuva eli sivukuva koko koirasta.Poikkeus sallitaan ainoastaan bulldogeilla ja joillakin muilla molossityyppisillä koirilla. Muut koirat saavat kyseisen kuvan puuttumisesta EVAn.


Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on tehtävä määrättyyn päivään mennessä ilmoittautumiskirjaan. Ilmoittautumisessa tulee käydä ilmi koiran rotu ja roturyhmä, virallinen nimi,kuvallisten sivujen URL,sukupuoli ja koiran omistaja.


Näytteilleasettajaa koskevia määräyksiä

Näytteilleasettaja ei saa puhutella tuomaria,mikäli asia koskee näytteilleasettajan koiran arvostelua.Jos näytteille- asettaja häiritsee tai sopimattomalla tavalla moittii tuomaria, tai toimii muuten näiden sääntöjen vastaisesti,voi ICL VNL määrätä hänelle sääntöjensä mukaisen seuraamuksen.


Koiran arvostelu

Ulkomuototuomari arvostelee koiran verraten sitä rotumääritelmään.


Arvosteluperusteet

Koirat arvostellaan ja palkitaan seuraavin perustein:

1.palkinto(1p,Punainen)
Kokonaisvaikutukseltaan erittäin hyvä koira,jonka ulkomuodolliset ansiot ovat niin suuret ja virheet niin vähäiset, että se on rotunsa erittäin hyvä edustaja.

2.palkinto(2p,Sininen)
Kokonaisvaikutukseltaan hyvä koira,jolla ei ole niin selviä rakenne- tai ulkomuotovirheitä,ettei se olisi rotunsa hyvä edustaja.

3.palkinto(3p,Keltainen)
Kokonaisvaikutukseltaan tyydyttävä koira,jonka ulkomuoto- ja rakennevirheet eivät ole sen laatuisia,että koira olisi rotunsa ala-arvoinen edustaja.

0.(0,Harmaa)
Nollalla laatuarvostelussa on hylkäävä merkitys. Nolla annetaan koiralle,jolla on hylkääviä,rotumääritelmän vastaisia tyyppi-,rakenne- tai luonnevikoja.

Ei voida kaikilta osin arvostella(EVA,Ruskea)
EVA merkitsee,että tuomari ei voi ratkaista,minkä palkintosijan arvoinen koira on.Mainintaa voi käyttää ainoastaan koirasta,joka on tilapäisesti ulkomuodoltaan,tottumattomuuttaan tai liikunnaltaan sellainen,ettei tuomari voi sitä kaikilta osin arvostella. EVA annetaan myös jos koiran nimen edessä on VICL MVA. Typistetyille koirille(esim.Dobermann & Rottweiler)ei anneta EVAa.


Arvosteluluokat

Koira voi kasvattaja- ja jälkeläisluokkaa lukuun ottamatta kilpailla vain yhdessä laatuarvosteluluokassa. Urokset ja nartut arvostellaan erikseen Rotunsa paras,jälkeläis- ja kasvattajaluokkaa lukuunottamatta.

Laatuarvostelussa annetaan niin monta ensimmäistä,toista tai kolmatta palkintoa,arvosanaa 0 tai mainintaa EVA,kuin koirien laatu edellyttää.

Juniorien ja veteraanien kilpailuluokissa tuomari voi antaa kunniapalkintoja(KUP),mikäli katsoo koirien olevan parempia, kuin pelkkä laatuarvostelun ykköspalkinto edellyttää,mutta ei kuitenkaan sertifikaatin arvoisia.


Luokat:

Pentuluokka (PEK)
Pennuille,jotka ovat 7-9kk vanhoja. Valitaan ROP- ja VSP-pentu,mutta ei jaeta SERTejä. ROP-pentu osallistuu BestInShow(BIS)-pennun valintaan.

Avoin luokka (AVO)
Tässä luokassa arvostellaan urokset ja nartut erikseen. Ensimmäisen palkinnon saaneista koirista valitaan viisi parasta urosta ja narttua(PN ja PU)HUOM.Vain viisi! Paras uros(PU1)ja Paras Narttu(PN1)kilpailevat ROP-kehässä. ROP-kehässä valitaan Rotunsa paras(ROP)ja Vastakkaisen sukupuolen paras(VSP).Jos koko rodussa on yhteensä yli viisi koiraa,ROP ja VSP saavat SERTin. Jos yhteensä alle viisi, vain ROP-koira saa SERTin.ROP-koira jatkaa Ryhmäkehiin.

Veteraaniluokka (VET)
Avoinna yli 7 vuotta vanhoille koirille. Arvostellaan kuten AVO-luokkakin,mutta ROP-VET ei saa SERTiä.ROP-Veteraani jatkaa edelleen kilpailemistaan Näyttelyn parhaan veteraanin(BIS-VET)arvosta.

Kasvattajaluokka (KAS)
On laatuarvostelu,jossa kasvattaja kilpailee neljän kasvattamansa samanrotuisen koiran muodostamalla ryhmällä. Koirien on oltava vähintään kahdesta eri pentueesta, ja niiden on oltava palkittu laatuarvostelun 1.palkinnolla samassa näyttelyssä.Kasvattaja saa kilpailla yhdessä näyttelyssä vain yhdellä ryhmällä rotua kohti. Tuomari sijoittaa kasvattajaryhmät paremmuusjärjestykseen. Rotunsa paras kasvattajaryhmä(ROP-KAS)jatkaa näyttelyn parhaan kasvattajaryhmän valintaan.

Jälkeläisluokka (JÄL)
On laatuarvostelu,jossa uros tai narttu kilpailee neljän jälkeläisensä muodostamalla ryhmällä.Jälkeläisten on oltava vähintään kahdesta eri pentueesta,ja niiden on oltava palkittu laatuarvostelun 1.palkinnolla samassa näyttelyssä.Koira saa kilpailla yhdessä näyttelyssä vain yhdellä jälkeläisryhmällä. Jälkeläisluokassa kilpailevaa siitosurosta tai -narttua ei tarvitse ilmoittaa muihin luokkiin.Tuomari sijoittaa jälkeläisryhmät paremmuusjärjestykseen.Rotunsa paras jälkeläisryhmä(ROP-JÄL)jatkaa näyttelyn parhaan jälkeläisryhmän valintaan.

BIS- ja RYP-kilpailut:

BIS-pentu (BIS-PEN)
ROP-pennut osallistuvat tähän kilpailuun.Tuomari asettaa viisi parasta pentua paremmuusjärjestykseen(BIS 1-5).

BIS-Veteraani (BIS-VET)
ROP-veteraanit osallistuvat tähän kilpailuun.Tuomari asettaa viisi parasta veteraania paremmuusjärjestykseen(BIS 1-5).

Ryhmän Paras kilpailu
Osallistuvat Rotunsa parhaat(ROP)koirat roturyhmittäin. Tuomari sijoittaa viisi parasta koiraa paremmuus- järjestykseen(RYP 1-5).

BestInShow (BIS)
Valitaan RYP 1:sten keskuudesta.Tuomari sijoittaa viisi parasta koiraa paremmuusjärjestykseen(BIS 1-5). 1