Page archived courtesy of the Geocities Archive Project


Osnovna pravila

http://maliratac.dzaba.com ; http://advoigor.dzaba.com; http://igor54.users.cg.yu

[Ulaz] [Ponuda nekretnina] [Potraznja nekretnina] [Osnovna pravila]

Gore

Internet Krstarica - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija) - Serbia and Montenegro (Yugoslavia)
 Pretraži:
 
Srbija i Crna Gora
Advokat Igor J. Ćurčija

 

YuSearch.com

 

 

OSNOVNA PRAVILA

- Azbuka poslovanja i pregovaranja

  1. Pošto s pažnjom proueite  raspoloživu ponudu nepokretnosti, ukoliko ste ozbiljno zainteresovani, možete se obratiti, najbolje E-mail porukom, na adresu advoigor@cg.yu, . ili telefonom, radi pregovora. U tom obraaanju treba da se predstavite i oznaeite za koju ste nepokretnost zainteresovani, i da li postoji neka za Vas bitna okolnost, koja u opisu nije prikazana.
  2. Date površine nepokretnosti su orijentacione, mada ponekad sasvim taeno date, i eventualno odstupanje koje bi se utvrdilo merenjem ili veštaeenjem nije od uticaja na cenu, koja se odnosi na nedeljivu nepokretnost, takvu kakva je.
  3. Imajte stalno u vidu da se ponu?ene nepokretnosti ne prodaju "po kvadratu", niti bilo kojoj drugoj jedinici velieine, osim ukoliko to nije posebno oznaeeno.
  4. Vodeai raeuna o privatnosti svojih klijenata, ova Kancelarija ae Vam omoguaiti razgledanje ponu?ene nekretnine samo na osnovu prethodno zakljueenog ugovora o zastupanju, ukoliko ste se prethodno otvoreno predstavili, i ueinili verovatnim da imate ozbiljnu i odre?enu nameru da kupite neku nepokretnost, što u prvom redu podrazumeva da imate potreban novac raspoloživ za tu svrhu, i da prihvatate ova pravila i uslove.
  5. Da li au Vam omoguaiti razgledanje nepokretnosti, zavisi iskljueivo od moje slobodne procene, koju neau obrazlagati.
  6. Za slueaj da, i pored negativne procjene navedenih okolnosti, insistirate na razgledanju nepokretnosti, to ipak možete ostvariti plaaanjem unapred nagrade od 200 € za razgledanje. 
  7. Oznaeena cena je "zadnja cena", ozbiljna ponuda, iza koje odgovorno stoji prodavac. Ovu ponudu možete, najkasnije u roku od 3 dana od razgledanja, prihvatiti polaganjem kapare od najmanje 25%, eime je postignut dogovor, ili
  8. staviti svoju pismenu ponudu, uz polaganje najmanje 30% od Vaše ponude, koja ae biti razmotrena u roku koji Vi u ponudi odredite, i u kome Vas ona obavezuje. Prodavac može da prihvati Vašu ponudu, u kom slueaju je sporazum postignut, ili da u roku koji ste Vi bili odredili za razmatranje Vaše ponude Vama stavi svoju novu ponudu (u kom slueaju cena može biti i veaa od prvobitno ponu?ene), ii odredi Vam novi rok za razmatranje. Na ovaj naein se vode pregovori dok neka od strana ne prihvati ponudu druge strane, ili odustane od pregovora, bilo prekoraeenjem ostavljenog roka za razmatranje, bilo izjavom o neprihvatanju ponude.

                                                   

 

 

 

 

[Ulaz] [Gore] [Ponuda nekretnina] [Potraznja nekretnina] [Osnovna pravila]

Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu
SveZaWeb.dzaba.com

 
Send mail to advoigor@cg.yu with questions or comments about this web site.
Copyright © 2004 ADVOIGOR, Advokatska kancelarija IGOR J. ĆURČIJA, Sutomore (MN - Former Yugoslavia)
Web site: http://maliratac.dzaba.com ; http://advoigor.dzaba.com; http://igor54.users.cg.yu
Last modified: 04.05.2005       Cool Top - All4U !    

 

1